Chẵn lẻ momo , chan le momo , clmm , chẵn lẻ momo 1k , chẵn lẻ momo 5k, thanh toán tự động 2s, xanh chín, uy tín nhất. Tặng lộc mỗi ngày khi tham gia chơi MOMO WIKI

Chẵn Lẻ MoMo WiKi

Hướng dẫn Chẵn Lẻ Momo

Chẵn lẻ Momo là game chơi dễ dàng. Chú ý chuyển đúng với cú pháp

SĐTTrạng tháiTối thiểuTối đa

Với nội dung: MMC (Chẵn) hoặc MML (Lẻ) (nếu số cuối mã giao dịch Momo có các số sau)

Nội dungSố cuối mã GDTỉ lệ
MMC2 - 4 - 6 - 8x2.4
MML1 - 3 - 5 - 7x2.4
Tiền thưởng
=
Tiền đặt
x
2.4
Lưu ý

Lưu ý: Chuyển khoản nội dung chấp nhận chữ cái in hoa hay chữ thường, đồng thời tuân theo luật game.

Check đúng số điện thoại bạn sắp chuyển xem trạng thái là Hoạt động không, nếu tình trạng là Bảo trì vui lòng chuyển vào số khác.

Nếu có kết quả Thắng, phần thưởng chuyển đến tự động trong vòng 5s - 30s. Cược thắng hệ thống sẽ được chuyển vào tài khoản ví Momo của bạn.

Sau khoảng thời gian từ 2 - 3 phút, nếu mà bạn chưa được trả thưởng về, xin vui lòng liên hệ nhóm telegram hỗ trợ momo.wiki để chúng tôi xử lý cho bạn. Bạn cũng có thể check trạng thái Mã giao dịch tại đây

Join nhóm Telegram Hỗ trợ momo.wiki để nhận back tiền vào mỗi dịp cuối tuần nhé.

telebanner

Cách chơi Tài Xỉu

Chuyển tiền Momo đúng cú pháp vào 1 trong các tài khoản sau

SĐTTrạng tháiTối thiểuTối đa

Với nội dung: MMT (Tài) hoặc MMX (Xỉu) (nếu số cuối mã giao dịch Momo có các số sau)

Nội dungSố cuối mã GDTỉ lệ
MMT5 - 6 - 7 - 8x2.4
MMX1 - 2 - 3 - 4x2.4
Tiền thưởng
=
Tiền đặt
x
2.4
Lưu ý

Lưu ý: Chuyển khoản nội dung chấp nhận chữ cái in hoa hay chữ thường, đồng thời tuân theo luật game.

Check đúng số điện thoại bạn sắp chuyển xem trạng thái là Hoạt động không, nếu tình trạng là Bảo trì vui lòng chuyển vào số khác.

Nếu có kết quả Thắng, phần thưởng chuyển đến tự động trong vòng 5s - 30s. Cược thắng hệ thống sẽ được chuyển vào tài khoản ví Momo của bạn.

Sau khoảng thời gian từ 2 - 3 phút, nếu mà bạn chưa được trả thưởng về, xin vui lòng liên hệ nhóm telegram hỗ trợ momo.wiki để chúng tôi xử lý cho bạn. Bạn cũng có thể check trạng thái Mã giao dịch tại đây

Join nhóm Telegram Hỗ trợ momo.wiki để nhận back tiền vào mỗi dịp cuối tuần nhé.

telebanner

Cách chơi Xiên Que

Xiên Que là một game cũng khá đơn giản, dựa vào tài phán đoán và tỉ lệ thắng cao. Chuyển tiền Momo vào 1 trong các tài khoản sau
SĐTTrạng tháiTối thiểuTối đa
Với nội dung: CX hoặc CT hoặc LX hoặc LT (nếu số 1 cuối mã giao dịch Momo có các số sau)
Nội dungSố cuối mã GDTỉ lệ
CX0 - 2 - 4x3.3
LT5 - 7 - 9x3.3
CT6 - 8x3.4
LX1 - 3x3.4
Lưu ý

Lưu ý: Chuyển khoản nội dung chấp nhận chữ cái in hoa hay chữ thường, đồng thời tuân theo luật game.

Check đúng số điện thoại bạn sắp chuyển xem trạng thái là Hoạt động không, nếu tình trạng là Bảo trì vui lòng chuyển vào số khác.

Nếu có kết quả Thắng, phần thưởng chuyển đến tự động trong vòng 5s - 30s. Cược thắng hệ thống sẽ được chuyển vào tài khoản ví Momo của bạn.

Sau khoảng thời gian từ 2 - 3 phút, nếu mà bạn chưa được trả thưởng về, xin vui lòng liên hệ nhóm telegram hỗ trợ momo.wiki để chúng tôi xử lý cho bạn. Bạn cũng có thể check trạng thái Mã giao dịch tại đây

Join nhóm Telegram Hỗ trợ momo.wiki để nhận back tiền vào mỗi dịp cuối tuần nhé.

telebanner

Cách chơi Gấp 3

Chuyển tiền Momo vào 1 trong các tài khoản sau
SĐTTrạng tháiTối thiểuTối đa
Với nội dung: G3 (nếu 2 số cuối và 3 số cuối mã giao dịch Momo có các số sau)
Cách tínhSố cuối mã GDTỉ lệ
2 Số cuối mã GD02 -13 -17 -19 -21 -29 -35 -37 -47 -49 -51 -54 -57 -63 -64 -74 -83 -91 -95 -96x3.0
2 Số cuối mã GD66 -69 -99x3.5
3 Số cuối mã GD123 -234 -456 -678 -789x4.5
Lưu ý

Lưu ý: Chuyển khoản nội dung chấp nhận chữ cái in hoa hay chữ thường, đồng thời tuân theo luật game.

Check đúng số điện thoại bạn sắp chuyển xem trạng thái là Hoạt động không, nếu tình trạng là Bảo trì vui lòng chuyển vào số khác.

Nếu có kết quả Thắng, phần thưởng chuyển đến tự động trong vòng 5s - 30s. Cược thắng hệ thống sẽ được chuyển vào tài khoản ví Momo của bạn.

Sau khoảng thời gian từ 2 - 3 phút, nếu mà bạn chưa được trả thưởng về, xin vui lòng liên hệ nhóm telegram hỗ trợ momo.wiki để chúng tôi xử lý cho bạn. Bạn cũng có thể check trạng thái Mã giao dịch tại đây

Join nhóm Telegram Hỗ trợ momo.wiki để nhận back tiền vào mỗi dịp cuối tuần nhé.

telebanner

Cách chơi 1 Phần 3

Chuyển tiền Momo vào 1 trong các tài khoản sau
SĐTTrạng tháiTối thiểuTối đa
Với nội dung: N1 hoặc N2 hoặc N3 hoặc N0 Nếu số cuối mã giao dịch Momo có các số sau
Nội dungSố cuối mã GDTỉ lệ
N11 - 2 - 3x3
N24 - 5 - 6x3
N37 - 8 - 9x3
N00x7
Lưu ý

Lưu ý: Chuyển khoản nội dung chấp nhận chữ cái in hoa hay chữ thường, đồng thời tuân theo luật game.

Check đúng số điện thoại bạn sắp chuyển xem trạng thái là Hoạt động không, nếu tình trạng là Bảo trì vui lòng chuyển vào số khác.

Nếu có kết quả Thắng, phần thưởng chuyển đến tự động trong vòng 5s - 30s. Cược thắng hệ thống sẽ được chuyển vào tài khoản ví Momo của bạn.

Sau khoảng thời gian từ 2 - 3 phút, nếu mà bạn chưa được trả thưởng về, xin vui lòng liên hệ nhóm telegram hỗ trợ momo.wiki để chúng tôi xử lý cho bạn. Bạn cũng có thể check trạng thái Mã giao dịch tại đây

Join nhóm Telegram Hỗ trợ momo.wiki để nhận back tiền vào mỗi dịp cuối tuần nhé.

telebanner

Cách chơi đoán số

Chuyển tiền Momo vào 1 trong các tài khoản sau
SĐTTrạng tháiTối thiểuTối đa
Với nội dung: D0 đến D9 (nếu số cuối mã giao dịch Momo có các số sau)
Nội dungSố cuối mã GDTỉ lệ
D00x7
D11x7
D22x7
D33x7
D44x7
D55x7
D66x7
D77x7
D88x7
D99x7
Tiền thưởng
=
Tiền đặt
x
7
Lưu ý

Lưu ý: Chuyển khoản nội dung chấp nhận chữ cái in hoa hay chữ thường, đồng thời tuân theo luật game.

Check đúng số điện thoại bạn sắp chuyển xem trạng thái là Hoạt động không, nếu tình trạng là Bảo trì vui lòng chuyển vào số khác.

Nếu có kết quả Thắng, phần thưởng chuyển đến tự động trong vòng 5s - 30s. Cược thắng hệ thống sẽ được chuyển vào tài khoản ví Momo của bạn.

Sau khoảng thời gian từ 2 - 3 phút, nếu mà bạn chưa được trả thưởng về, xin vui lòng liên hệ nhóm telegram hỗ trợ momo.wiki để chúng tôi xử lý cho bạn. Bạn cũng có thể check trạng thái Mã giao dịch tại đây

Join nhóm Telegram Hỗ trợ momo.wiki để nhận back tiền vào mỗi dịp cuối tuần nhé.

telebanner

Cách chơi ba cây

Chuyển tiền Momo vào 1 trong các tài khoản sau
SĐTTrạng tháiTối thiểuTối đa
Với nội dung: 3C(nếu tổng 3 số cuối mã giao dịch Momo có các số sau)
Nội dungSố cuối mã GDTỉ lệ
3C7 - 17 - 27x2
3C8 - 18x3
3C9 - 19x4
Tiền thưởng
=
Tiền đặt
x
2 (3, 4)
Lưu ý

Lưu ý: Chuyển khoản nội dung chấp nhận chữ cái in hoa hay chữ thường, đồng thời tuân theo luật game.

Check đúng số điện thoại bạn sắp chuyển xem trạng thái là Hoạt động không, nếu tình trạng là Bảo trì vui lòng chuyển vào số khác.

Nếu có kết quả Thắng, phần thưởng chuyển đến tự động trong vòng 5s - 30s. Cược thắng hệ thống sẽ được chuyển vào tài khoản ví Momo của bạn.

Sau khoảng thời gian từ 2 - 3 phút, nếu mà bạn chưa được trả thưởng về, xin vui lòng liên hệ nhóm telegram hỗ trợ momo.wiki để chúng tôi xử lý cho bạn. Bạn cũng có thể check trạng thái Mã giao dịch tại đây

Join nhóm Telegram Hỗ trợ momo.wiki để nhận back tiền vào mỗi dịp cuối tuần nhé.

telebanner

Cách chơi Lô đề - xổ số

Chuyển tiền Momo vào 1 trong các tài khoản sau
SĐTTrạng tháiTối thiểuTối đa
Nội dung - Cách chơi:

XSMB - Nội dung chuyển:
+ ĐỀ: DMB XY trong đó XY là 2 số dùng để so sánh với 2 số cuối của giải đặc biệt xổ số miền bắc. Nếu trúng nhận ngay x70 cược
+ LÔ: LMB XY, trong đó XY là 2 số dùng để so sánh 2 số cuối của các giải xổ số miền bắc. Nếu trúng nhận ngay x3.5 cược
Chú ý : + 18h hàng ngày khoá và thanh toán theo kết quả xsmb cùng ngày.
+ Các mã chơi sau 18h tính theo kết quả ngày hôm sau.
- Ví dụ cú pháp: DMB 68 , là đánh đề 68 xổ số miền bắc, nếu trúng sẽ được nhận 70 lần tiền cược
- Số tiền cược tối thiểu 20k, không giới hạn mức tối đa

XSMT - Nội dung chuyển:
+ ĐỀ: DMT MÃ_TỈNH XY trong đó XY là 2 số dùng để so sánh với 2 số cuối của giải đặc biệt xổ số miền trung. Nếu trúng nhận ngay x70 cược
+ LÔ: LMT MÃ_TỈNH XY, trong đó XY là 2 số dùng để so sánh 2 số cuối của các giải xổ số miền trung. Nếu trúng nhận ngay x4.8 cược
Chú ý : 17h hàng ngày khoá và thanh toán theo kết quả xsmt cùng ngày.
+ Các mã từ 17h trở đi tính theo kết quả ngày hôm sau.
+ MÃ_TỈNH phải đúng với cú pháp của ngày hôm sau, nếu sai cú pháp tính là thua.
- Ví dụ cú pháp: DMT TTH 68 , là đánh đề 68 xổ số miền trung, tỉnh Thừa Thiên Huế, nếu trúng sẽ được nhận 70 lần tiền cược
- Số tiền cược tối thiểu 20k, không giới hạn mức tối đa

XSMN - Nội dung chuyển:
+ ĐỀ: DMN MÃ_TỈNH XY trong đó XY là 2 số dùng để so sánh 2 số cuối giải đặc biệt của đài mở thưởng mà bạn lựa chọn. Nếu trúng nhận ngay x70 cược
+ LÔ: LMN MÃ_TỈNH XY, trong đó XY là 2 số dùng để so sánh 2 số cuối của các giải của đài mở thưởng mà bạn lựa chọn. Nếu trúng nhận ngay x4.8 cược
Chú ý : 16h hàng ngày khoá và thanh toán theo kết quả xsmn cùng ngày
+ Các mã từ 16h trở đi tính theo kết quả ngày hôm sau.
+ MÃ_TỈNH phải đúng với cú pháp của ngày hôm sau, nếu sai cú pháp tính là thua.
- Ví dụ cú pháp: LMN HCM 68 , là đánh lô 68 xổ số miền nam, Tp. Hồ Chí Minh, nếu trúng sẽ được nhận x4.8 lần tiền cược
- Số tiền cược tối thiểu 20k, không giới hạn mức tối đa

Cách chơi nổ hũ

Chuyển tiền Momo vào 1 trong các tài khoản sau
SĐTTrạng tháiTối thiểuTối đa
Với nội dung: "NH" dấu cách "mã game" VD: NH2 hoặc NH 2 (Click vào ảnh kho báu hòm vàng để hiển thị danh sách những người đang chơi)
nohu

Xu thưởng: 0

Mã Game :
00 : 00
  • Đặt cược -> Quay số -> Trao thưởng -> Kết thúc
  • Cách chơi:
  • Mỗi người chơi sẽ gửi tiền vào hũ để có 1 vé chỗ ngồi, ai gửi tiền vào trước sẽ có vị trí trước
  • Nếu người gửi sau chuyển tiền có số cuối mã giao dịch trùng với những người đã chuyển trước đó sẽ không được tính chỗ ngồi hợp lệ, phải tiếp tục chuyển tiếp cho đến khi mã số giao dịch là duy nhất không trùng với những người đã có chỗ ngồi trước đó.
  • Sau khi đủ ít nhất 3 người chơi ( Không giới hạn người chơi) thời gian sẽ đếm ngược 60 giây
  • Sau khi kết thúc 60 giây sẽ có 15 giây quay số Random ngẫu nhiên và hiển thị kết quả
  • Số cuối của mã giao dịch nhanh nhất trùng với số trong hủ sẽ được nhận 95% tất cả xu thưởng trong hũ
  • Trả thưởng thành công trò chơi sẽ bắt đầu lại game mới từ đầu.
  • Game nổ hũ momo độc quyền trên momo.wiki , game dựa vào người chơi tự đối kháng với nhau, tất cả kết quả là random xanh chín nhất.
ĐuôiThời gianSố điện thoạiMã giao dịchXu cược
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nhiệm vụ hằng ngày

Nhập số điện thoại của bạn để kiểm tra và nhận thưởng.

Lịch sử thắng

(Cập nhật tự động)
Thời gianSố điện thoạiXu cượcXu thưởngTrò chơiNội dungKết quả

️🏆 TOP Tuần️🏆

Vị tríSĐTTổng thắng

🦁 Đua top đại gia tuần 🦁

Vị tríThưởng
TOP 1 🥇1,500,000 💰
TOP 2 🥇900,000 💰
TOP 3 🥇500,000 💰
TOP 4 🥇250,000 💰
TOP 5 🥇100,000 💰

🎁 Cuộc đua TOP sẽ Bắt đầu từ 0h00 Thứ 2 đầu tuần và kết thúc lúc 23h59 ngày Chủ Nhật cuối tuần. Chỉ áp dụng cho thành viên đã tham gia nhóm telegram nhóm Telegram
🍀 Chúc các anh chị em may mắn với Momo.wiki chẵn lẻ của Momo.wiki ✅